Wniosek Stowarzyszenia do Ministra w sprawie zmiany projekcji przewozowych do roku 2030

W  dniu 9  listopada 2018 r. Ministerstwo Infrastruktury skierowało do konsultacji projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku (Strategii do roku 2030). Rozesłana do konsultacji strategia znów zakłada dalszy znacznie większy – można powiedzieć ogromny – wzrost przewozów ładunków samochodami niż koleją. Dowodzą tego statystyki zamieszczone w projekcie Strategii do roku 2030.

Zachęcamy do zapoznania się z tym wystąpieniem.