Wniosek SEiMTS ws. problemów kolejowych przewoźników pasażerskich

Stowarzyszenia złożyło do Prezesa UTK  wniosek w sprawie problemów kolejowych przewoźników pasażerskich dotyczących kar umownych naliczanych  przez organizatorów przewozów i systemu rekompensat od zarządcy infrastruktury kolejowej z powodu opóźnień pociągów z winy zarządcy infrastruktury.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego wniosku.