Wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w sprawie składania e-sprawozdań finansowych

Wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o podjęcie akcji informacyjnej oraz o rozważenie odstąpienia od nakładania kar na podmioty, które ewentualnie opóźnią się z realizacją obowiązków w zakresie sporządzania, podpisywania oraz składania e-sprawozdań.

Wniosek dostępny jest pod poniższym adresem:

https://gallery.mailchimp.com/9e87b121aa9d3f38986ffffd2/files/d29ce082-1a70-44d7-b253-af4cee1aa6e5/2019.03.27_Pismo_wychodzące_Minister_Finansów_Minister_Sprawiedliwości_Minister_Cyfryzacji_i_Minister_Przedsiębiorczości_i_Technologii.pdf