Wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców do MIR wraz z odpowiedzią w sprawie załączania do projektu budowlanego mapy do celów projektowych

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie wydania objaśnienia prawnego w zakresie istnienia obowiązku załączania do projektu budowlanego uwierzytelnionej mapy do celów projektowych.


Wniosek

Odpowiedź