V Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Przedsiębiorców

Szanowni Państwo,

Minęła pierwsza rocznica uchwalenia Konstytucji Biznesu, w której Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców jest ważnym elementem. Z wielu spotkań z małymi i średnimi przedsiębiorcami, które Rzecznik odbył od początku swojej kadencji wynika, że ogromną barierą w prowadzeniu działalności gospodarczej jest zryczałtowany ZUS.

W Niemczech, kraju o najsilniejszej gospodarce w Europie, obowiązuje system dobrowolnych ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców, który mógłby być także zastosowany w Polsce.

W dniu 9 maja 2019 roku organizujemy V Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Tematem posiedzenia będzie funkcjonowanie tego systemu w Niemczech i możliwości wprowadzenia go w Polsce. Posiedzenie odbędzie się o godzinie 11:30 w Sali pod Kopułą w gmachu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

Posiedzenie będzie miało charakter otwarty – zapraszamy do udziału nie tylko stałych przedstawicieli organizacji członkowskich w Radzie Przedsiębiorców, ale wszystkich chętnych przedsiębiorców. Prosimy więc o rozdystrybuowanie niniejszego zaproszenia wśród członków Państwa organizacji.

Ze względu na ograniczenia w dostępie do budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, przedsiębiorców chętnych do udziału w posiedzeniu prosimy o rejestrację: https://rzecznikmsp.gov.pl/rejestracja-na-rade-przedsiebiorcow/
 
Szczegółowa agenda posiedzenia zostanie rozesłana do zarejestrowanych uczestników w terminie późniejszym.