Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

W czwartek 8 sierpnia 2013 r. Stowarzyszenie przekazało na ręce podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej p. Andrzeja Massela uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu.