Uwagi do Kierunków rozwoju transportu intermodalnego

Trwa proces konsultacji dokumentu KIERUNKI ROZWOJU TRANSPORTU INTERMODALNEGO DO ROKU 2030 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2040. Prezentujemy uwagi i komentarze do tego dokumentu, przygotowane przez Pana Zbigniewa Szafrańskiego – Członka naszego Stowarzyszenia, który kierował w swojej bogatej karierze zawodowej również spółką PKP PLK S.A.

Zachęcamy do zapoznania się z tym wnikliwym opracowaniem.

Zarząd Stowarzyszenia