Tadeusz Ryś o Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych w Polsce

W ramach DEBATY na temat STANU I POTRZEB ROZWOJOWYCH KOLEI W POLSCE prezentujemy materiał przygotowany przez Pana Tadeusza Rysia – Przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Opracowanie to, w sposób kompleksowy a zarazem syntetyczny opisuje historię powstania PKBWK, ewolucję zmian jej usytuowania, strukturę organizacyjną i zadania Komisji. Należy podkreślić, że Pan Tadeusz Ryś jest Przewodniczącym Komisji, od czasu jej utworzenia w roku 2007. Jego fachowość, dogłębna znajomość kolei i zaangażowanie w pracy sprawiają, że PKBWK jest organem sprawnie zarządzanym i właściwie wypełniającym swoje funkcje i zadania. Obecnie PKBWK podlega Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zachęcamy do zapoznania się z tym merytorycznym i ciekawym opracowaniem.

Zarząd Stowarzyszenia