Systemy informatyczne w walce z koronowirusem

Przedstawiamy ciekawe propozycje rozwiązań i działań przygotowane przez Pana Jerzego Śmigierę – byłego Prezesa Zarządu PKP Informatyka Sp. z o.o. Zachęcamy do zapoznania się z tą wypowiedzią. Gdyby były inne propozycje rozwiązań to prosimy o ich zgłaszanie na adres: biuro@seim-tsz.pl

Propozycja uzupełnienia informatycznego systemu sprzedaży biletów „KURS 2000”  o niezbędne dane personalne, w związku z epidemią koronowirusa.

Rozwój epidemii zakażeń koronowirusem wymaga poszukiwania rozwiązań i podejmowania działań, które między innymi będą w stanie wspomagać szybką identyfikację osób, z którymi osoba zakażona miała styczność. Problem taki występuję w podróżach pociągami pasażerskimi

Mając na względzie sytuację, w której  podróżny, korzystający z usług PKP, w szczególności spółki PKP Intercity S.A, może nieświadomie narazić współpasażerów na zakażenie koronowirusem lub też sam może zostać tym wirusem zakażony, uważam, że można  wprowadzić w informatycznym systemie sprzedaży biletów – sprzedaż imiennego biletu dla każdego pasażera.

Dotyczyłoby to zarówno sprzedaży w kasach stacyjnych jak i przez internet.

Rozwiązanie to wymaga trzech elementów:          

  1. W module sprzedaży KURS 2000 dopisania dodatkowego rekordu pozwalającego na wprowadzenie do systemu nazwiska i imienia podróżnego, powiązanego automatycznie z trasą przejazdu, numerem pociągu i godz. jego odjazdu.
  2. Opracowania specjalnego raportu, generującego z systemu zestawienie imiennego wykazu osób korzystających z przewozu w określonej relacji , godzinie i numerze pociągu. Raporty takie powinny być dostępne dla służb epidemiologicznych.
  3. Oszacowania pojemności istniejącej bazy danych i podjęcie niezbędnych inwestycji dla ich powiększenia.

Proponowane rozwiązania są przykładowe. W mojej ocenie, w zaistniałej sytuacji, Ministerstwo Infrastruktury powinno zlecić spółce PKP Informatyka Sp. z o.o, pilną modernizację i rozbudowę systemów informatycznych sprzedaży biletów na pociągi pasażerskie, które powinny być uzupełnione o aplikacje wspomagające walkę z epidemią koronowirusa. Spółka PKP Informatyka Sp. z o.o ma do realizacji takiego wyzwania największe doświadczenie, kompetencje i inne zasoby.

W ostatnich latach miały miejsce pozytywne doświadczenia z zakresu zastosowania nowych rozwiązań informatycznych, jak chociażby śledzenie kanałami elektronicznymi przesyłek towarów wrażliwych z punktu widzenia poboru podatku VAT.

Wyrażam zatem jeszcze raz pogląd o sporych możliwościach kolejowych systemów informatycznych w walce z epidemią koronowirusa.

Jerzy Śmigiera
b. Prezes Zarządu PKP Informatyka Sp. z o.o