Stowarzyszenie zaopiniowało projekty rozporządzeń MIiR

5 września Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego przedstawiło podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Zbigniewowi Klepackiemu opinie nt. projektów Rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Opinie dotyczyło  n/w projektów Rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Rozwoju, datowanych na dzień 14.08.2014:

  • Zmieniającego Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 19 marca 2007 w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym.
  • Zmieniającego Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 12 marca 2007 w sprawie warunków oraz trybu wydawania, przedłużania, zmiany i cofania autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa.
  • Zmieniającego Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 5 grudnia 2006 w sprawie sposobu uzyskiwania certyfikatu bezpieczeństwa.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu.