Stan realizacji POIiŚ na lata 2014 – 2020

Podczas XVIII Komitetu Monitorującego, który odbył się we Wrocławiu, zaprezentowano informację o aktualnym stanie realizacji POIiŚ na lata 2014 – 2020.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją.