Spotkanie z Prezesem UTK w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

We wtorek 30 sierpnia bieżącego roku Prezes Zarządu i przedstawiciele Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego mieli okazję zwiedzić Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów (CEiMM). Spotkanie, które odbyło się na zaproszenie Prezesa Urzędu Transportu Szynowego miało na celu zapoznanie członków i ekspertów naszej organizacji z najnowocześniejszym w Polsce i jednym z najnowocześniejszy w Europie ośrodków egzaminowania maszynistów kolejowych.

Powstanie tego Centrum Egzaminowania Maszynistów jest niewątpliwą zasługą Prezesa UTK, który był jego inicjatorem i skutecznie doprowadził do jego finalizacji.

Jednym z głównych powodów przejęcia przez Prezesa UTK obowiązku egzaminowania maszynistów a co za tym idzie powstania tego Centrum była konieczność rozdzielenia szkoleń maszynistów od procesu weryfikacji ich umiejętności. Dokładnie tak jak ma to miejsce na przykład w procesie szkoleń na prawo jazdy a potem egzaminu, który jest realizowany przez państwowe WORD-y.

CEiMM jest zlokalizowane w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 211 i składa się z części biurowej gdzie znajdują się specjalne przygotowane egzaminacyjne i część socjalna dla maszynistów oraz z części technicznej obejmującej nowoczesną serwerownię i trzy symulatory, które będą służyć do przeprowadzania egzaminów. Każde z tych urządzeń symuluje inny rodzaj pojazdu trakcyjnego : lokomotywa towarowa, EZT oraz lokomotywa manewrowa.

Obecnie w CEiMM trwają ostanie prace wykończeniowe oraz kalibracja symulatorów. Zgodnie z przepisami Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów rozpocznie swoją oficjalną działalność z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Podczas spotkania poruszano szereg aspektów praktycznych związanych ze szkoleniem maszynistów jak również z procesem konsultacji nowych rozporządzeń Ministra Infrastruktury ze szczególnym uwzględnieniem „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie świadectwa maszynisty” oraz „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminów na licencję maszynisty i świadectwo maszynisty”. Nasze Stowarzyszenie, jako jeden z uprawnionych podmiotów, bierze czynny udział w tego typu konsultacjach aktów prawnych, które są organizowane przez Ministerstwo Infrastruktury.

Na zakończenie uczestnicy spotkania mieli okazję „przejechać” się jednym z symulatorów na trasie Gdańsk-Gdynia. Wrażenia z takiej jazdy są jak najbardziej pozytywne. Szczególne wrażenie robi jakość i szczegółowość odwzorowanych tras kolejowych, których jest obecnie 5 000 km.

Spotkanie prowadził osobiście dr Ignacy Góra.

Prezes Stowarzyszenia

Józef Marek Kowalczyk