Seminarium i studia podyplomowe na temat roli bocznic kolejowych

Informujemy, że Katedra Transportu i Informatyki Akademii WSB organizuje Seminarium i Studia Podyplomowe z zakres roli i znaczenia bocznic i terminali w rozwoju kolei.

Szczegóły programowe i warunki uczestnictwa zawarte są w załączonym materiale. Zachęcamy do skorzystania z tej ciekawej propozycji.

Link do stron dotyczących seminarium

Link do stron dotyczących studiów podyplomowych

Zarząd Stowarzyszenia