SEiMTS uczestniczy w konsultacjach MIR

Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego bierze udział w konsultacjach przygotowywanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju projektu porozumienia, które ma zastąpić obowiązującą obecnie umowę z dnia 18 czerwca 1993 roku pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą w sprawie komunikacji kolejowej przez granicę państwową.