SEIMTS skierowało do Ministra Infrastruktury pismo w sprawie sytuacji w PKP Cargo

W związku z trudną sytuacją rynkową i ekonomiczną w spółce PKP Cargo S.A. Stowarzyszenie skierowało pismo do Ministra Infrastruktury – Dariusza Klimczaka, dołączając Analizę przyczyn zaistniałej sytuacji oraz Propozycję działań ratunkowych i naprawczych.

Uważamy, ze dla uratowania PKP Cargo S.A. i odbudowy jej pozycji rynkowej niezbędne są działania Ministra Infrastruktury, PKP S.A. oraz Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, polegające na:

1. Ustabilizowaniu sytuacji finansowej PKP Cargo S.A.

2. Przygotowania programu działań rynkowych dla pozyskania nowych ładunków, w tym z transportu samochodowego, celem dojścia do przewozów w wysokości minimum 120 mln ton rocznie, w perspektywie 2 lat.

3. Określenia zasobów materialnych i pracowniczych, zabezpieczających przewozy ładunków na poziomie co najmniej 120 mln ton ładunków rocznie.

Uważamy, że są to cele realne i zaproponowaliśmy rozwiązania i działania jak te cele osiągnąć.

Uważamy jednocześnie, że powielanie scenariusza, w którym jak utracono przewozy to zwalnia się pracowników lub odsyła się ich na początku na nieświadczenie pracy jest niewłaściwe. Dowiodły tego poprzednie, tzw. restrukturyzacje,w rezultacie których PKP Cargo S.A. utraciła połowę swojego rynku i połowę swoich pracowników.

Naprawę ewidentnych błędów w zarządzaniu należy rozpocząć od sformułowania planu działań rynkowych.

Zarząd Stowarzyszenia

Pismo do Ministra Infrastruktury Dariusza Klimczaka

Załącznik 1 – Analiza przyczyn trudnej sytuacji PKP Cargo S.A.

Załącznik 2 – Rekomendacje działań ratunkowych i naprawczych