SEiMTS pozytywnie zaopiniowało projekt ustawy o elektromobliności i paliwach alternatywnych

Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego pozytywnie zaopiniowało projekt ustawy o elektromobliności i paliwach alternatywnych, z dnia 13 października 2017 r.
W ocenie ekspertów Stowarzyszenia proponowane w ustawie rozwiązania, wraz z rozwojem transportu szynowego, przyczynią się do poprawy jakości powietrza w aglomeracjach.

Jednocześnie Stowarzyszenie wniosło propozycję poprawki, której celem byłoby pełniejsze i prostsze wykorzystanie zasobów samorządów w proponowanych w ustawie zastosowaniach.

Z opinią Stowarzyszenia dotyczącą ustawy o elektromobliności i paliwach alternatywnych można zapoznać się tutaj.