SEiMTS oceni projekt rozporządzenia ws. systemu zarządzania bezpieczeństwem

14 sierpnia 2014 r. Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego otrzymało do konsultacji projekt rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu.