SEiMTS oceni dokument konsultacyjny dot. ubezpieczenia OC przewoźników

Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego otrzymało do oceny dokument konsultacyjny dotyczący ustaleń prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej działalności przewoźników kolejowych.

 Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu.