Rozwój planowanego (morskiego) Portu Centralnego a Wschodnia Magistrala Kolejowa

Zachęcamy do zapoznania się z ciekawą informacją, przygotowaną przez Pana Damiana Lewczuka, Członka Stowarzyszenia, dotycząca synergii pomiędzy dużymi projektami inwestycyjnymi, jakimi są: Morski Port Centralny, Centralny Port Komunikacyjny i Wschodnia Magistrala Kolejowa.

Od kilkunastu miesięcy Zarząd Morskiego Portu Gdańsk przygotowuje się do budowy Portu Centralnego na wodach Zatoki Gdańskiej. W maju br. podpisano umowę z wykonawcą koncepcji budowy Portu Centralnego (PC), który ma powstać na około 500 ha Zatoki Gdańskiej jako przedłużenie istniejącego Portu Północnego. Wykonawca na przedstawienie trzech wariantów inwestycji otrzymał 10 miesięcy. Zgodnie z aktualnymi planami pierwszy etap budowy Portu Centralnego miałby zakończyć się w 2025 roku. Inwestycja ma być finansowana w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego, tzn. terminale mają być finansowane przez prywatnych partnerów, zaś infrastruktura dostępowa  od strony lądu i od strony wody ma być budowana ze wsparciem unijnym oraz Urzędu Morskiego.

Mimo iż koncepcja Portu Centralnego jest dopiero w fazie studialnej, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk już myśli o jego rozwoju. W związku z tym zwraca uwagę na konieczność rozbudowy linii kolejowych prowadzących do Gdańska oraz budowy nowych magistral kolejowych, które umożliwią otwarcie się Portu Centralnego na rynki wschodnie. Postuluje w szczególności o budowę nowej magistrali łączącej planowany port z Białorusią i Ukrainą według koncepcji pochodzącej jeszcze z lat 70. Magistrala ta miałaby przebiegać z Gdańska poprzez Elbląg, Morąg, Olsztyn, Ostrołękę do Małaszewicz, do Lubelskiego Zagłębia Węglowego i do granicy z Ukrainą. Nowa linia kolejowa umożliwiłaby przyciągnięcie towarów nie tylko z Białorusi i Ukrainy, ale przede wszystkim stanowiłaby istotny szlak towarów z/do Chin (artykuł w Pulsie Biznesu z 26 września br.: https://www.pb.pl/porty-walcza-o-nowe-tory-941037).

Warto zauważyć, iż pomysł Zarządu Morskiego Portu Gdańsk wpisuje się w plany rozbudowy Wschodniej Magistrali Kolejowej, jakie przygotowuje rząd w ramach komponentu kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Slajd prezentacji przedstawionej na konferencji Mikołaja Wilda, podsekretarza stanu w ministerstwie infrastruktury, pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) – Białystok, 2 października br.

 

 

Przebieg połączenia kolejowego łączącego Białystok z Lublinem w ramach komponentu kolejowego CPK pokrywa się na dość znacznym odcinku z koncepcją nowej magistrali kolejowej, której potrzebę budowy zgłasza Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, a zatem są to projekty nawzajem się uzupełniające.

Kompatybilność tych zamierzeń inwestycyjnych z pewnością zwiększa szansę na ich realizację, a postulaty budowy nowej linii na wschodzie naszego kraju, zgłaszane przez coraz to nowe podmioty, nadają inwestycji nową rangę. Wszystko to daje nadzieję, iż rozwój Wschodniej Magistrali Kolejowej, jako projektu o dużym znaczeniu gospodarczym i społecznym na ścianie wschodniej, w niedługim czasie nabierze większej dynamiki i zostanie skonkretyzowany poprzez fazę studialną i projektową odcinków nowych linii kolejowych, takich jak np. Sarnaki – Biała Podlaska – Milanów.