Rozpoczęła się I edycja Studiów Podyplomowych z zakresu Interoperacyjności Systemu Kolei

Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego informuje, że rozpoczęła się pierwsza edycja Studiów Podyplomowych z zakresu Interoperacyjności Systemu Kolei.Studia te zostały zorganizowane przez Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, przy współudziale Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego. Kilku Członków Stowarzyszenia wykłada na tych Studiach. Studia rozpoczęła pierwsza grupa słuchaczy ze spółek kolejowych i z UTK. W związku ze sporym zainteresowaniem tymi Studiami będą uruchamiane kolejne grupy słuchaczy.

Szersza informacja o tych Studiach zawarta jest na stronie Stowarzyszenia www.seim-tsz.pl , w zakładce Aktualności pod datą 30.X.2019.
Kolejnych Członków Stowarzyszenia zainteresowanych tymi studiami zapraszamy do bezpośrednich kontaktów z organizatorami.

Zarząd Stowarzyszenia