R. Leszczyński: godziwa marża buduje, niska cena rujnuje

W ramach DEBATY na temat STANU I POTRZEB ROZWOJOWYCH KOLEI W POLSCE prezentujemy ciekawą i ważną merytorycznie wypowiedź Pana Rafała Leszczyńskiego – Prezesa Zarządu Grupy BIEŻANÓW – nowego Członka naszego Stowarzyszenia. Pan Rafał Leszczyński podniósł jedną z najważniejszych kwestii, jaka przesądza o kondycji firm współpracujących z koleją – kwestię godziwej marży. Zwraca jednocześnie uwagę na niszczący charakter praktyk i kontraktów zawieranych z rażąco niskimi cenami.

Zachęcamy do zapoznania się z całością wypowiedzi.