Przyszłość napędu wodorowego w transporcie szynowym w świetle ostatnich raportów i opracowań

W ramach pisemnej DEBATY o KONKURENCYJNOŚCI I ROZWOJU KOLEI W POLSCE, W PERSPEKTYWIE 2030 roku, prezentujemy bardzo interesujący referat przygotowany przez Prezesa Marcina Trzaskę. Zachęcamy do zapoznania się oraz do przygotowania kolejnych materiałów, w ramach naszej DEBATY, które mogą też być polemiczne.

Zarząd Stowarzyszenia

Napęd wodorowy już od dawna wzbudza ogromne emocje w sektorze transportu szynowego. W większości pozytywne…

Jednakże jego zastosowanie na szeroką skalę w najbliższej przyszłości jest coraz częściej poddawane szczegółowym rozważaniom. Szczególną uwagę zwraca się na stronę ekonomiczną zastosowania tego napędu jak również na problematykę związaną z produkcją, dystrybucją i magazynowaniem paliwa wodorowego, czyli problemy jakie będą leżały głównie po stronie użytkowników taboru i organizatorów transportu publicznego.

Poniższy tekst jest przeglądem publikacji i raportów jakie ukazały się na ten temat w ostatnich miesiącach. Pomimo tego, że zostały one przygotowane przez różne organizacje i różnych autorów to ich wnioski końcowe są zbieżne.

Wodór jest paliwem, które w transporcie szynowym na razie zdecydowanie przegrywa z klasyczną trakcją elektryczną. Dlatego też jego zastosowanie będzie z pewnością ograniczone i każdorazowo będzie wymagało bardzo szczegółowych analiz i studiów wykonalności w odniesieniu do konkretnej linii. Tego typu analiz na polskiej kolei jak na razie nie ma.

Marcin Trzaska

 

Przyszłość napędu wodorowego w transporcie szynowym w świetle ostatnich raportów i opracowań.