Przewozy towarowe a działalność inwestycyjna PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

W ramach DEBATY na temat STANU I POTRZEB ROZWOJOWYCH KOLEI W POLSCE prezentujemy wypowiedź Pana Ireneusza Merchel – Prezesa Zarządu spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Pan Prezes w swojej wypowiedzi skoncentrował się na działaniach inwestycyjnych, jakie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizuje i planuje realizować w perspektywie budżetowej UE na lata 2021 – 2027, które są dedykowane dla segmentu kolejowych przewozów ładunków. Kolej towarowa od lat traci udziału w rynku, głownie na rzecz transportu samochodowego, który realizuje już prawie 90% wszystkich przewozów ładunków w Polsce i nadal dynamicznie się rozwija. Z pewnością wypowiedź Pana Prezesa Ireneusza Merchel wzbudzi szczególne zainteresowanie kolejowych przewoźników towarowych.

Wystąpienie Ireneusza Merchel Prezesa Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Zarząd Stowarzyszenia