Propozycje członków Stowarzyszenia pracujących w Grupie Roboczej w UTK

Przedstawiamy propozycje przedstawicieli naszego Stowarzyszenia pracujących w Grupie Roboczej w UTK, zajmującej się przygotowaniem implementacji postanowień dyrektyw z tzw. filaru technicznego IV Pakietu Kolejowego – problematyka bezpieczeństwa i interoperacyjności systemu kolei.

Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem.