Projekty aktów prawa unijnego wchodzące w skład tzw. części technicznej IV Pakietu Kolejowego

Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego zaprezentowało projekty aktów prawa unijnego wchodzące w skład tzw. części technicznej IV Pakietu Kolejowego. Dokumenty nie powinny (najprawdopodobniej) już ulec zmianie.

Ambicją obecnej (holenderskiej) Prezydencji UE jest zakończenie prac nad aktami prawnymi z IV Pakietu Kolejowego. Zachęcamy do zapoznania się z tymi projektami, których implementacja doprowadzi do istotnych zmian w zasadach funkcjonowania kolei w państwach członkowskich UE.

Projekt dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa kolei

Projekt dyrektywy w sprawie interoperacyjności systemu kolei

Projekt Rozporządzenia w sprawie Agencji Kolejowej UE