Projekt rozporządzenia MI w sprawie autoryzacji bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa – konsultacje publiczne

Informujemy, że otrzymaliśmy do konsultacji projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie autoryzacji bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa.

Poniżej treść maila z Ministerstwa Infrastruktury oraz dokumenty skierowane do konsultacji.

Biuro Stowarzyszenia

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny”, został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie autoryzacji bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa. Przedmiotowy projekt został również załączony do niniejszego maila.

Stosownie do postanowień § 36 i § 40 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), proszę o zajęcie stanowiska odnośnie udostępnionego projektu w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.

Z poważaniem
Maciej Sofiński
p.o. Naczelnika Wydziału Techniki i Bezpieczeństwa
Departament Kolejnictwa
Ministerstwo Infrastruktury

Pismo – konsultacje publiczne

Projekt – uzgodnienia

Projekt_zał 1 – uzgodnienia

Projekt_zał 2 – uzgodnienia

Uzasadnienie – uzgodnienia

OSR – Uzgodnienia