Prezes SEiMTS wziął udział w konferencji “Kolej a Gospodarka

Prezes Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego p. Józef Marek Kowalczyk wziął udział w konferencji “Kolej a Gospodarka”, która odbyła się w Ministerstwie Gospodarki 26 marca przy udziale wicepremiera Janusza Piechocińskiego.

Prezes Kowalczyk zabrał głos w panelu dyskusyjnym „Wpływ rozwoju branży kolejowej na działalność kluczowych sektorów polskiej gospodarki”.