Prezes naszego Stowarzyszenia – Józef Marek Kowalczyk – kandydatem do wyróżnienia w konkursie LOKOMOTYWY RYNKU KOLEJOWEGO 2017

Jeszcze tylko kilka dni ( do dnia 27 sierpnia ) można oddawać głosy  (głosowanie za pośrednictwem strony organizatora) na Józefa Marka Kowalczyka, który został zgłoszony przez środowisko kolejowe do wyróżnienia w konkursie Lokomotywy Rynku Kolejowego 2017 roku.

Prezes Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego został nominowany w kategorii „Promotor Kolei”.

Józef Marek Kowalczyk został doceniony za inicjatywę stworzenia „Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego” i zaangażowanie w proces poprawy warunków dla funkcjonowania transportu kolejowego w Polsce.

Lokomotywy „Rynku Kolejowego” 2017 zostaną przyznane w czterech kategoriach:

INNOWACJA – nagrodzone zostaną firmy, wykorzystujące w swojej codziennej działalności nowoczesne i pomysłowe rozwiązania, które cechuje kreatywne podejście do prowadzonej działalności biznesowej.          

DLA PASAŻERA – nagrodzone zostaną firmy, dla których najważniejsza jest satysfakcja pasażera oraz zaspokajanie potrzeba najbardziej wymagających klientów.   

NOWI PRZEWOŹNICY – nagrodzone zostaną nowe firmy, które te wytyczają kolejne szlaki, inwestują w tabor, nowoczesne metody zarządzania oraz sprzedaży biletów i usług.

PROMOTOR KOLEI – nagrodzone zostaną osoby, które swoim innowacyjnym podejściem, nowatorskimi metodami działania, a czasem „tylko” porządnym wykonywaniem powierzonej im pracy, stają się prawdziwymi promotorami transportu kolejowego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Międzynarodowych Targów Kolejowych Trako 2017 w Gdańsku.

Zachęcamy wszystkich do oddania głosu na Józefa Marka Kowalczyka. Można to zrobić za pośrednictwem strony internetowej organizatora plebiscytu.