Prezentacje i reportaż nt. dobrowolności ZUS w Polsce z V Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady Przedsiębiorców

Na stronie internetowej dostępne są już prezentacje oraz nagrania video z V Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, które odbyło się w dniu 9 maja br. w gmachu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

Link: https://rzecznikmsp.gov.pl/prezentacje-i-reportaz-nt-dobrowolnosci-zus-w-polsce-v-posiedzenie-rady-przedsiebiorcow/