Prezentacja Polskie Wagony sp. z o.o.

Pan Grzegorz Kucia jako  Prezes Zarządu  POLSKIE WAGONY Sp. z o.o, z siedzibą w Gliwicach, zarządza tą spółką w sposób profesjonalny. W załączeniu prezentacja szerokiego  profilu technicznego tej firmy i świadczonego zakresu usług naprawczych, które w zdecydowanej większości dotyczą wagonów towarowych.  Biorąc pod uwagę szanse odbudowy i rozwoju kolejowych przewozów ładunków oraz duże doświadczenie fabryki w Gliwicach ma ona dobre perspektywy rozwoju biznesowego.

Zachęcamy do zapoznania się z tą profesjonalną prezentacją.

Zarząd Stowarzyszenia