Prezentacja Joanny Lech Dyrektora CUPT

W ramach DEBATY naszego Stowarzyszenia, na temat STANU I POTRZEBY ROZWOJOWE KOLEI W POLSCE,  przedstawiamy  w załączeniu bardzo ciekawą i obszerną tematycznie  prezentacją Pani Joanny Lech Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych

W prezentacji znajdziecie Państwo odniesienia, grafiki i ilustracje odpowiadające na pytanie Co należałoby zrobić aby kolejowe przewozy intermodalne mogły rozwijać się intensywniej?

W poszczególnych slajdach zaprezentowano, między innymi:

  • Dane z projektów zrealizowanych z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich w sektorze transportu, dla których CUPT jest jednostką pośredniczącą lub wdrażającą w perspektywie finansowej, z lat 2007-2013 oraz w latach 2014-2020;
  • Zakładane wsparcie z Funduszy Europejskich dla transportu intermodalnego w Perspektywie Finansowej UE na lata 2021-2027;
  • Prezentacja zawiera również bardzo cenne i interesujące założenia –  kierunki Rozwoju Transportu Intermodalnego do 2030 r. z perspektywą do 2040 r. Z pewnością jest jeden z najważniejszych dokumentów programowych dotyczących rozwoju  transportu intermodalnego, jaki został przygotowany w ostatnich latach.

Zachęcamy do zapoznania się z tym profesjonalnym dokumentem.

Zarząd Stowarzyszenia