Prezentacja firmy CSI INVEST Sp. z o.o.

Debatując o celowości i efektywności procesów modernizacji taboru kolejowego w Polsce warto zwrócić uwagę na fakt powstawania nowych firm działających w tym obszarze rynku kolejowego i prowadzących działalność w sposób odmienny od tradycyjnego. Czołową firmą funkcjonującą w sposób elastyczny na rynku kolejowym i sprawnie zarządzaną jest firma CSI INVEST Sp. z o.o. Firma powstała w 2018 roku. Założycielami są osoby z wieloletnim doświadczeniem w branży transportu szynowego. Kadra zarządzająca i pracująca to doświadczeni fachowcy w dziedzinie pojazdów szynowych. Prezesem Zarządu CSI  INVEST Sp. z o.o jest Pan Sebastian Kamecki - członek naszego Stowarzyszenia. Zachęcamy do zapoznania się z informacją o tej firmie.

Zarząd Stowarzyszenia

Prezentacja firmy CSI INVEST Sp. z o.o.

Firma powstała w 2018 roku. Założycielami są osoby z wieloletnim doświadczeniem w branży transportu szynowego. Kadra zarządzająca i pracująca to doświadczeni fachowcy w dziedzinie pojazdów szynowych. Celem firmy jest świadczenie usług naprawczych, modernizacji i przeglądów dla przemysłu, zapewniając najwyższą jakość i zadowolenie naszych klientów.

Dbając o zadowolenie naszych Klientów, kładziemy szczególny nacisk na jakość wykonywanych przez naszą firmę usług serwisowych. Tym samym dołączyliśmy do grona firm zarządzanych zgodnie z wymaganiami standardu ISO/TS 22163:2017 (IRIS Certification rules:2017).

ZAKRES NASZYCH USŁUG:

- Usługi serwisowe dla przemysłu transportowego
- Utrzymanie pojazdów i urządzeń (przeglądy od P1-P5)
- Naprawy bieżące i remonty
- Regeneracja części i podzespołów
- Modernizacja pojazdów i urządzeń
- Naprawy powypadkowe
- Sprzedaż części zamiennych
- Doradztwo techniczne

Zakres pozostałych usług obejmuje:

- naprawy silników, przekładni oraz kompleksowo całych zespołów napędowych PowerPack
- wykonujemy uruchomienia pojazdów po dłuższych naprawach lub przeglądach
- naprawiamy i wykonujemy przeglądy wózków od pojazdów
- realizujemy wymiany kół monoblokowych oraz obręczy
- naprawiamy: sieci Ethernet, CAN, systemy sterowania pojazdem, mechatronikę, mechanikę ogólną
- serwisujemy systemy klimatyzacji i wentylacji w pojazdach
- wykonujemy usługi lakierowania pojazdów

 

ZARZĄD CSI INVEST

Sebastian Kamecki - Prezes Zarządu

Karierę zawodową rozpoczął w 2001 roku w ZNTK w Bydgoszczy (od VIII.2001 była to PESA Bydgoszcz SA) na stanowisku samodzielny pracownik zaopatrzenia. W latach 2003–2004 pracował jako szef produktu odpowiedzialny za produkcję nowych pojazdów szynowych, w lipcu 2004 roku został z-cą Kierownika Zakładu Produkcyjnego, natomiast od 2007-2010 był Kierownikiem Zakładu produkującego nowe pojazdy szynowe. W latach 2010-2015 był Z-cą Dyrektora Produkcji i Techniki, a od 2015 był Członkiem Zarządu w PESA Bydgoszcz SA odpowiedzialnym za produkcję, logistykę i serwis. W roku 2016 od II-XII pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce córce grupy PESA w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Mińsku Mazowieckim. Z firmą PESA rozstał się w styczniu 2018 roku. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w firmie CSI INVEST Sp. z o.o., jest jednym z założycieli spółki oraz udziałowcem.

Sebastian Kamecki uzyskał tytuł technika mechanika w Technikum Mechanicznym w Tucholi, a następnie uzyskał tytuł magistra inżyniera Akademii Techniczno – Rolniczej na Wydziale Mechanicznym (kierunek: mechanika i budowa maszyn) w Bydgoszczy. Ukończył też studia menedżerskie w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu oraz studia MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

dr inż. Paweł Bukowski - Wiceprezes Zarządu

Karierę zawo­dową roz­po­czął w 2001 roku na stanowisku mistrza i kierownika w Autoryzowanej Stacji Obsługi Citroena i Seata. W latach 2003–2018 pracował w firmie PESA Bydgoszcz SA zajmując różne stanowiska począwszy od samodzielnego pracownika w dziale jakości, następnie był z-cą Kierownika Zakładu produkującego pojazdy szynowe odpowiedzialnym za jakość, potem został Szefem Serwisu odpowiedzialnym za eksploatację gwarancyjną i pogwarancyjną pojazdów szynowych spalinowych, elektrycznych, lokomotyw i tramwajów. Od czerwca 2018 roku pracuje jako Wiceprezes Zarządu w spółce CSI INVEST Sp. z o.o., jest jednym z założycieli spółki oraz udziałowcem.

Paweł Bukowski ukończył Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy, a następnie uzyskał tytuł magistra inżyniera Akademii Techniczno – Rolniczej na Wydziale Mechanicznym (kie­ru­nek: mechanika i budowa maszyn) w Bydgoszczy. W roku 2008 otworzył przewód doktorski w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie, gdzie w 2011 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych.

Jarosław Knopp - Wiceprezes Zarządu

Karierę zawo­dową roz­po­czął w Niemczech, gdzie przebywał przez 24 lata, w tym czasie prowadził tam również własną firmę. Dzięki pracy w Niemczech posiada szerokie kontakty z dostawcami części i podzespołów oraz kontakty z przewoźnikami kolejowymi. Następnie wrócił do kraju i rozpoczął pracę w branży kolejowej w firmie SPS ASO Piotr Mieczkowski, gdzie pracował ponad 3 lata. W latach 2012-2018 pracował w firmie PESA Bydgoszcz SA na stanowisku szefa serwisu niemieckiego, odpowiedzialnego za organizację serwisu na terenie Niemiec oraz za późniejszą eksploatację pojazdów szynowych na tym rynku. Od stycznia 2019 roku pracuje jako Wiceprezes Zarządu w spółce CSI INVEST Sp. z o.o., jest jednym z założycieli spółki oraz udziałowcem.

Jarosław Knopp uzyskał tytuł technika mechanika w Technikum Mechanicznym w Grudziądzu, a następnie uzyskał licencjat na Uniwersytecie Kilońskim oddział w Flensburgu. Ukończył także studia podyplomowe na wydziale Zarządzanie Firmą na kierunku transport drogowy w Wyższej Szkole Rzemiosła w Flensburgu.

Kilka zdjęć o firmie: