Pozytywne rozpatrzeniu wniosku Stowarzyszenia ws. uruchomienia programu rozjazdowego

Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego otrzymało od pismo od Dyrektora Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa informujące o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Stowarzyszenia w sprawie uruchomienia programu rozjazdowego.

Odpowiedź na wniosek Stowarzyszenia.