Powstanie Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie transportu intermodalnego

Pragnę poinformować, że projekt utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności (BCU), w którym uczestniczymy wspólnie z powiatem kutnowskim oraz Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 im. A.
Troczewskiego w Kutnie, został zakwalifikowany do realizacji.

Ten wspólny projekt, gdzie Starostwo Powiatowe w Kutnie pełni funkcję Lidera Projektu a Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego jest Partnerem Branżowym
Projektu, dotyczy utworzenia od podstaw na terenie wspomnianego wyżej ZSZ nr 2 centrum szkoleniowego w dziedzinie szeroko rozumianego transportu intermodalnego.

Przedmiotowy projekt będzie realizowany w okresie 3 letnim i ma zabezpieczone finansowanie na poziomie 12 mln złotych, z czego podstawowa cześć będzie przeznaczona na inwestycje w
zbudowanie dedykowanej infrastruktury lokalowej oraz jej wyposażenie w nowoczesne pomoce szkoleniowe, ze szczególnym uwzględnieniem symulatorów szkoleniowych opartych na
rzeczywistości wirtualnej.

Udział naszego Stowarzyszenia dotyczy przede wszystkim realizacji części szkoleniowej i współpracy przy organizacji i zarządzaniu całym przedsięwzięciem.

Szczegóły o projektach Branżowy Centrów Umiejętności można znaleźć na stronach www Fundacji Rozwoju Systemu Oświaty – https://www.frse.org.pl

– Utworzenie BCU w zakresie transportu intermodalnego jest z pewnością przedsięwzięciem wysoce nowatorskim. Jest jedynym projektem z obszaru transportu intermodalnego jakie uzyskało dofinasowanie. Możemy zatem mieć satysfakcję, że nasze Stowarzyszenie zostało wybrane na partnera w tym projekcie. Jest to poniekąd zasługa wysokiego poziomu merytorycznego prac prowadzonych w Stowarzyszeniu i aktywności wielu członków Stowarzyszenia. Po ostatecznym zatwierdzeniu programu wdrożenia projektu BCU będziemy z pewnością proponować Członkom Stowarzyszenia, interesujących się transportem intermodalnym, włączenie się w przygotowanie i realizację prezentacji i wykładów. O postępach w realizacji projektu będziemy informować – powiedział Prezes Stowarzyszenia Józef Marek Kowalczyk.

Dodatkowe informacje można uzyskać :
Józef Marek Kowalczyk
Tel. 603 552 277