Postanowienie Prezesa UTK

Prezes UTK – Pan Ignacy Góra dopuścił Stowarzyszenie, na prawach strony, w postępowaniu administracyjnym prowadzonym z wniosku PKP PLK S.A w sprawie zatwierdzenia cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej na rozkład jazdy pociągów 2018/2019.

W załączeniu skan Postanowienie Prezesa UTK dopuszczającego  nasze Stowarzyszenie do w/w postępowania. Z uwagi na dużą objętość tego Postanowienia załączamy tylko wybrane jego strony. Jeśli ktoś z członków Stowarzyszenia chciałby otrzymać cały tekst Postanowienia to proszę o maila w tej sprawie.

Członków Stowarzyszenia zainteresowanych tą problematyką proszę o zgłaszanie swoich uwag i opinii co do projektu cennika PKP PLK S.A na rjp. 2018/2019, co umożliwi wypracowanie stanowiska Stowarzyszenia w tej sprawie.