POLREGIO – największy przewoźnik pasażerski z wielkim planem inwestycyjnym

W ramach debaty O KONKURENCYJNOŚCI I ROZWOJU KOLEI W POLSCE, W PERSPEKTYWIE 2030 ROKU prezentujemy referat Pana Artura Martyniuka – Prezesa Zarządu POLREGIO S.A. ,będącej największym kolejowym przewoźnikiem pasażerskim w Polsce.

Prezes Artur Martyniuk – osoba z dużym doświadczeniem menedżerskim i niezaprzeczalnymi sukcesami w kierowaniu POLREGIO S.A omawia dalekosiężne plany rozwojowe Spółki, w tym w zakresie zakupu dużej ilości nowoczesnego taboru.

Zachęcamy do zapoznania się z tym ciekawym i ważnym merytorycznie materiałem.

Zarząd Stowarzyszenia