PKP PLK pyta SEiMTS o przyszłe inwestycje infrastrukturalne

Informujemy, że spółka PKP PLK S.A zwróciła się do naszego Stowarzyszenia na piśmie z wnioskiem o zgłoszenie propozycji przedsięwzięć inwestycyjnych jakie mogłyby być realizowane po roku 2023, w ramach nowej perspektywy budżetowej UE.

W załączeniu pismo PKP PLK S.A, z którym można się zapoznać tutaj.

Józef Marek Kowalczyk
Prezes Stowarzyszenia