Pewne spojrzenie na przyszłość kolei

W ramach debaty O KONKURENCYJNOŚCI I ROZWOJU KOLEI W POLSCE, W PERSPEKTYWIE 2030 ROKU prezentujemy opracowanie dr Andrzeja Cholewy – Członka Zarządu Track Tec S.A – Członka naszego Stowarzyszenia. Pan Andrzej Cholewa opisuje istotne współczesne uwarunkowania w otoczeniu kolei, które mają wpływ na jej rozwój i powinny jego zdaniem w większym stopniu determinować kierunki tego rozwoju. Optymalnym modelem byłoby aby kolej była pierwszym wyborem, tak dla pasażerów, jak i nadawców ładunków.

Zachęcamy do zapoznania się z tym ciekawym materiałem.

Zarząd Stowarzyszenia