Patronat Honorowy Prezesa UTK dla Debaty „Stan i potrzeby rozwojowe kolei w Polsce”

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego – dr inż. Ignacy Góra udzielił Patronatu Honorowego dla naszego przedsięwzięcia – debaty na temat STANU I POTRZEB ROZWOJOWYCH KOLEI W POLSCE. Skierował w tej sprawie swoje specjalne pismo, które załączamy. Pragniemy dodać, że Prezes UTK wyraził duże zadowolenie z podjęcia takiej DEBATY i zadeklarował włączenie się UTK w tą DEBATĘ, w formie wypowiedzi na wybrane tematy.

Pismo Prezesa UTK skierowanie do Zarządu Stowarzyszenia