Patronat honorowy PKBWK dla debaty Stan i potrzeby rozwojowe kolei w Polsce

Informujemy, że do Debaty na temat STANU I POTRZEB ROZWOJOWYCH KOLEI W POLSCE postanowił przyłączyć się również Pan Tadeusz Ryś – Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.

Pan Przewodniczący zadeklarował przygotowanie własnego materiału w sprawach objętych DEBATĄ; jak również udzielił PATRONATU HONOROWEGO dla naszego przedsięwzięcia.

Przy okazji pragniemy dodać, że aktualnie Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych podlega Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zarząd Stowarzyszenia