Pakiet rozwiązań niezbędnych dla poprawy konkurencyjności kolei

W ramach DEBATY przedstawiam PAKIET ROZWIĄZAŃ NIEZBĘDNYCH DLA POPRAWY KONKURENCYJNOŚCI KOLEI.

Materiał ten prezentowałem wczoraj na spotkaniu Zespołu powołanego przez Prezesa UTK w sprawie reformy systemu stawek dostępu do infrastruktury. Opracowanie to zostało przyjęte z dużym zainteresowaniem.

Materiał, który przygotowałem, konsultowałem z kilkoma Członkami Stowarzyszenia, Obecnie przedstawiam go dla wszystkich Członków. Liczę na komentarze i propozycje zmian lub uzupełnień. Po ewentualnych modyfikacjach będziemy ten materiał rozsyłać do wielu instytucji.

Józef Marek Kowalczyk
Prezes Stowarzyszenia