Opinie Stowarzyszenia do projektu rozporządzenia MI ws. w sprawie interoperacyjności

Odpowiadając na zaproszenie Ministerstwa Infrastruktury, Stowarzyszenie przedstawia Opinię do projektu bardzo ważnego aktu prawnego, jakim jest projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie interoperacyjności. Nasza opinia dotyczy projektu z 31.03.2021 roku.

Opinia Stowarzyszenia została przygotowana przez następujących Członków Stowarzyszenia: Maciej Śmieszek, Andrzej Kochan, Krzysztof Banaszek i Alfred Kurkowski. Osoby te należą do ścisłej elity specjalistów w Polsce i w UE, w zakresie problematyki interoperacyjności systemu kolei, w szczególności zaś w obszarach zagadnień dotyczących implementacji regulacji z tzw. filaru technicznego IV Pakietu Kolejowego.

Zachęcamy do zapoznania się z tą opinią.

Zarząd Stowarzyszenia.