Opinia Zbigniewa Szafrańskiego do planu inwestycji PKP PLK do roku 2040

Przedstawiamy opinie, przygotowane przez Pana Zbigniewa Szafrańskiego – byłego Prezesa PKP PLK – Członka naszego Stowarzyszenia – do projektu zamierzeń inwestycyjnych PKP PLK S.A w horyzoncie do roku 2030, z perspektywą do roku 2040.  Materiał ciekawy merytorycznie i kompleksowo odnoszący się do, przesłanego do konsultacji, projektu programu inwestycyjnego w obszarze infrastruktury kolejowej. Zwracają uwagę celne spostrzeżenie autora opinii dotyczące poważnych mankamentów w procesie budowania strategii rozwoju transportu i programowania inwestycji infrastrukturalnych, które są tylko narzędziem osiągania celów, które powinny być określone w Strategii Rozwoju Transportu.

Zachęcamy do zapoznania się z całością dokumentu.