Opinia Stowarzyszenia ws. ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych

Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego nie wniosło uwag do przedłożonego projektu zmiany przedmiotowego rozporządzenia. Stowarzyszenie ocenia, że zaproponowane zmiany idą w dobrym kierunku i ułatwią niewątpliwie przewoźnikom kolejowym zarządzanie dokumentacją systemów utrzymania pojazdów kolejowych.

– Ważnym aspektem proponowanych zmian jest zapewnienie właściwej implementacji do prawa krajowego regulacji unijnych w tym zakresie, a tym samym ułatwienie przewoźnikom kolejowym funkcjonowania w jednolitym europejskim obszarze kolejowym – podkreśla Józef Marek Kowalczyk, prezes SEiMTS.

Zachęcamy do zapoznania się ze opinią Stowarzyszenia.