Opinia Stowarzyszenia dotycząca projektu Rozporządzeniu MI zmieniającego Rozporządzenie w sprawie warunków dostępu do infrastruktury kolejowej

Stanowisko Stowarzyszenia

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego dokumentu.