Opinia Stowarzyszenia do projektu ustawy o czasie pracy maszynistów

Prezentujemy opinię Stowarzyszenia, przesłaną do Ministra Infrastruktury, do projektu ustawy o czasie pracy maszynistów. Projekt ustawy z dnia 9 października 2020 roku jest pierwszą próbą ustawowego uregulowania kwestii czasu pracy maszynistów.

Zachęcamy do zapoznania się z opinią.

Zarząd Stowarzyszenia