Opinia Stowarzyszania do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Stowarzyszenie przesłało do Ministra Infrastruktury opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i niektórych innych ustaw. Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Stowarzyszenia w tej sprawie.

W załączeniu skan pisma.