Opinia SEiMTS ws. wspólnych wskaźników bezpieczeństwa CSI

Stowarzysznie przesłało do Pana Sławomira Żałobki, Podsekretarza Stanu ds. Kolei w MIiR, opinię do projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa CSI.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu.