Opinia SEiMTS do projektu zmian w ustawie o transporcie kolejowym

W dniu 10 kwietnia 2015 Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego przesłało do Pana Sławomira Żałobki – Podsekretarza Stanu w MIiR – opinię do projektu zmian w ustawie z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią opinii.