Odpowiedź w sprawie zasad wypłacania przez pracodawców zatrudniających do 10 pracowników wynagrodzenia za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby

Odpowiedź na pismo z dnia 6 marca 2019 r. jaką Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców otrzymał od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad wypłacania przez pracodawców zatrudniających do 10 pracowników wynagrodzenia za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby.